Ringastrild artikel

Ringastrilden
Stizoptera bichenovii (Vigors & Horsfield, 1827)

Af Jørn Bove, Fredericia

Udbredelse:    Ringastrilden er meget almindelig og ses jævnligt i handelen. Den kaldes også for klovneastrild på grund af den hvide maske (fra en film om australske pragtfinker).

Føde:          Man kan give den en god tropeblanding med græsfrø, varieret med en ukrudtblanding. Der tages også animalskføde som bananfluer, myggelarver, melorm, bladlus, myreæg og om sommeren kan man samle halvmodent græs- og ukrudtsfrø

Pasning:       Ringatrilden er en nem og omgængelig fugl. Den er derfor meget god i en selskabsvoliere, altid glad og aktiv, minder om zebrafinker i adfærd. Jeg har dem til at gå i voliere og kassebure 80x50x50. I kassebure vil de have nogle grene af buxbom eller andet stedsegrønt, så føler de sig mere trygge. De vil gerne havde en troperede, da de sover i den.

Yngel:         Ringastrilder er ikke så kræsne med rede valg         en troperede, eller hvis de har mulighed for det bygger de en rede i nogle grene. Jeg har haft nogen der byggede en dobbeltrede så sov hannen i det første kammer og passede på hunnen, de vil gerne kokostrævler og tørre græsstrå til deres redebygning. Hannen og hunnen hjælpes ad med at bygge rede.

Ringastrilder ligger som regel 4-6 æg rugetid 14 dage, ungerne kommer ud efter ca. 22 dage. Når der er unger tolerere de fleste fugle ikke redekontrol Så hvis man gerne vil ringmærke sine fugle vil jeg forslå at man anskaffer nogle åbne ringe og ringmærker dem, når de er kommet ud af reden.

Når der er unger, foder jeg med en æggefoder med insekter (fra Avifauna), en spireblanding af trope- og ukrudtblanding, myreæg -frossen eller frisk. Hvis man har mulighed for det, tages der gerne levende foder, så som melorme. Min erfaring er, at man ikke skal give mere end 5-7 stk. pr. fugl om dagen, resten smider de rundt i buret, og så har man bare en masse biller til at fare rundt i bunden. Ringastrilderne bider hovedet af melormen og klemmer indholdet ud som af en tube. Jeg har ringastrilder, der har fodret unger op på en ren tropeblanding.

Lukket for kommentarer.