Ernæring

De fleste fritlevende Pragtfinker bebor åbne og halvåbne landskaber. Her tænkes på savane, græssteppe og busksteppe, hvor de kan finde forskellige frøarter på alle stadier, plus termitter, flyvende myrer og andre små insekter.

 

Lukket for kommentarer.